Hoạt Động Xã Hội

Hoạt Động Xã Hội

CLB Thiện Nguyện Xanh Vĩnh Phúc  
Chứng Chỉ Hành Nghề

Chứng Chỉ Hành Nghề

      Chứng Chỉ Hành nghề Môi Giới Bất động Sản  do Sở Xây Dựng Hà Nội cấp Để hoạt...
Kinh Nghiệm Làm Việc

Kinh Nghiệm Làm Việc

Ngày 22/05/2015 Gia nhập Sàn BĐS EZ Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc Ngày 01/10/2019, chuyển sang tập đoàn...
Giới thiệu

Giới thiệu

Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 27/12/1994 Quê quán: Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Trình độ học vấn: Cử nhân...